menu
flaga PL flaga ENG

Invited guests

Michael Iwama, Professor, PhD, MSc, BScOT

Michael Iwama, Professor, PhD, MSc, BScOT Professor in the Department of Occupational Therapy, Dean of the School of Health and Rehabilitation Sciences at Massachusetts General Hospital Institute of Health Professions in Boston (USA). Creator of the "Model Kawa" ("Kawa" in Japanese means "River"), the first significant model of practice in rehabilitation sciences developed outside the English-speaking world. The Kawa model is currently taught in over 600 medical education curricula worldwide and is put into practice on six continents. Professor Iwama has emerged as a very important and progressive thinker in the field of occupational therapy and rehabilitation sciences around the world.

Soemitro J. Poerbodipoero, MSc

Soemitro J. Poerbodipoero, MSc Occupational therapist, lecturer, Head of Education, Bachelor School of Occupational Therapy, Faculty of Health, Amsterdam University of Applied Sciences
President of ENOTHE (European Network of Occupational Therapy in Higher Education). His expertise in the area of occupational therapy is rehabilitation, transitional care and caregiving.

Alison Laver-Fawcett, PhD, DipCOT, O.T.(C) PCAP, SFHEA

Alison Laver-Fawcett, PhD, DipCOT, O.T.(C) PCAP, SFHEA Associate Professor and Research Lead for the School of Health Sciences at York St John University, President of ROTOS (Research in Occupational Therapy and Occupational Science). Her research is clinically orientated on occupational therapy assessment and outcome measurement, and the assessment and rehabilitation inventions for people with dementia and their carers.

Emma Rodrigues, BA, OT Reg (UK)

Emma Rodrigues, BA, OT Reg (UK) Occupational therapist working in Dementia Rapid Response. Bank Worker for Adult Crisis Home Treatment Team in Nottinghamshire, Anglia, UK

Beth Mozolic-Staunton, PhD, BA, GradCertEd, MS OTR

Beth Mozolic-Staunton, PhD, BA, GradCertEd, MS OTR Occupational therapist, Associate Professor, Occupational Therapy, Faculty of Health Sciences & Medicine, Bond University, Australia
Occupational therapist with 15 years of experience in paediatrics, aged-care, acute and sub-acute rehabilitation and home health in the United States. Specialist in assessment and intervention for children with autism spectrum disorders and related disabilities.

Jou Yin Teoh, MSc, BA, OT Reg (UK)

Jou Yin Teoh, MSc, BA, OT Reg (UK) Occupational therapist, Health Professions Educator
London School of Occupational Therapy, College of Health, Medicine and Life Sciences, Brunel University, London, United Kingdom.
Qualified as an occupational therapist in Malaysia, registered in the UK. Former Lecturer and Head of Occupational Therapy in a Malaysian private higher education institute. Interested in social justice. Passionate about graduate employability, job creation, enabling people to be in tune with industry/market needs, as well as healthy, inclusive and productive workplaces.

Zuzana Rodová, MSc

Zuzana Rodová, MSc Occupational therapist and lecturer at the Department of Rehabilitation Medicine, Charles University, First Faculty of Medicine and General University Hospital in Prague, Prague, Czech Republic; Board member of the Czech National Association.

Kateřina Svěcená, PhD

Kateřina Svěcená, PhD Occupational therapist, lecturer, Department of Addictology, First Faculty of Medicine, Charles, University and General University Hospital in Prague, Prague, Czech Republic. 1. Vice President of the Czech Association of the Occupational Therapists.

Lynn E. Shaw, PhD, OT Reg (NS)

Lynn E. Shaw, PhD, OT Reg (NS) Professor and Director, Assistant Dean Citizenship
Faculty of Health, School of Occupational Therapy, Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, Canada
Dr. Lynn Shaw earned her PhD, in Rehabilitation Science in 2005, her MSc in Occupational Therapy in 1998 and her BSc in Occupational Therapy, in 1984. She is currently Professor and Director of the School of Occupational Therapy and Assistant Dean of Citizenship and Mobilizing Innovation in the Faculty of Health at Dalhousie University in Halifax Nova Scotia. Dr. Shaw is an occupational scientist, a full professor, a faculty scholar, and an Occupational Therapist. Dr. Lynn Shaw is an internationally and nationally recognized scholar who is dedicated to research and leadership in promoting worker and workplace health and wellbeing.

Diane MacKenzie, PhD, OT Reg (NS)

Diane MacKenzie, PhD, OT Reg (NS) Assistant Professor
Dalhousie University, School of Occupational Therapy, Halifax, Nova Scotia, Canada

Jonathan Harris, MSc, MScOT, OT Reg (NS)

Jonathan Harris, MSc, MScOT, OT Reg (NS) Dalhousie University, School of Occupational Therapy, Halifax, Nova Scotia, Canada

Saša Radić, MSc

Saša Radić, MSc Occupational Therapist, President of the Croatian Association of Occupational Therapists
Centar aRTis INCLudum, Zagreb, Croatia.
Senior paediatric occupational therapist who enables children with diverse occupational challenges to fulfil their full potential and participate in for them meaningful occupations, families of children and all professionals who support the children with occupational challenges in their daily living. She is actively involved in the work of Croatian Association of Occupational Therapists for the past 14 years, served as President for two consecutive terms.

prof. dr hab. Alina Borkowska

prof. dr hab. Alina Borkowska Psycholog, specjalista neuropsycholog, profesor doktor habilitowana nauk medycznych. Kierownik Katedry Neuropsychologii Klinicznej Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Konsultant Wojewódzki ds. Psychologii Klinicznej dla województwa kujawsko-pomorskiego. Zajmuje się diagnostyką i terapią neuropsychologiczną w chorobach przebiegających z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego: schizofrenii, chorobie afektywnej dwubiegunowej, depresji nawracającej, zaburzeniach lękowych, urazach i udarach mózgu, guzach mózgu, schorzeniach neurologicznych: stwardnieniu rozsianym, chorobie Parkinsona, chorobach otępiennych; oceną pooperacyjnych dysfunkcji poznawczych u pacjentów po operacjach kardiochirurgicznych, oceną neuropsychologiczną w chorobach somatycznych.

dr Ilona Małecka

dr Ilona Małecka Lekarz, specjalista pediatrii, adiunkt w Katedrze i Zakładzie Profilaktyki Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Pracuje jako starszy asystent na Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym Specjalistycznego ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu oraz w funkcjonującej w tej placówce Poradni Chorób Zakaźnych z Konsultacyjną Poradnią ds. Szczepień Ochronnych. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Wakcynologii.

prof. dr hab. Wiesław Bryl

prof. dr hab. Wiesław Bryl Lekarz, specjalista chorób wewnętrznych i medycyny społecznej, hipertensjo logii, profesor doktor habilitowany nauk medycznych. Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Od początku swojej pracy zawodowej związany ze Szpitalem Klinicznym Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Członek Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich oraz Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego i Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

dr Anna Dor-Wojnarowska

Lekarz, specjalista chorób wewnętrznych, alergologii. Adiunkt w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

prof. dr hab. Tomasz Kotwicki

prof. dr hab. Tomasz Kotwicki Lekarz, specjalista ortopedii i traumatologii, profesor doktor habilitowany nauk medycznych. Kierownik Kliniki Chorób Kręgosłupa i Ortopedii Dziecięcej Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Autor i współautor blisko 400 prac naukowych. Członek Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Polskiego Towarzystwa Kręgosłupowego, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa, Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr, Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment oraz International Research Society on Spinal Deformities.

dr hab. prof. nadzw. Elżbieta Miller

dr hab. prof. nadzw. Elżbieta Miller Specjalista rehabilitacji medycznej, profesor nadzwyczajny doktor habilitowana nauk medycznych, kierownik Katedry i Kliniki Rehabilitacji Neurologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

prof. dr hab. Katarzyna Wieczorowska-Tobis

prof. dr hab. Katarzyna Wieczorowska-Tobis Lekarz, specjalista geriatrii i medycyny paliatywnej, profesor doktor habilitowana medycyny. Kierownik Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej, Pracownia Geriatrii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Przewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, Wiceprezes Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii w Polsce. Członek Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia oraz Rady ds. Polityki Senioralnej przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Doradca Stały Komisji Polityki Senioralnej Sejmu RP.

dr hab. Piotr Rzymski

dr hab. Piotr Rzymski Biolog medyczny i środowiskowy, doktor habilitowany nauk medycznych, adiunkt Zakładu Medycyny Środowiskowej Wydziału Medycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, popularyzator nauki. Jest autorem ponad 130 publikacji naukowych, w tym 10 dotyczących pandemii COVID-19.

aktualizacja: 2021-03-01