menu
flaga PL flaga ENG

Program

Wtorek, 2 marca 2021 roku

08.30-09.00
Rejestracja online uczestników konferencji
09.00-09.15
Uroczyste otwarcie konferencji
prof. dr hab. Michał Nowicki, prof. dr hab. Małgorzata Kotwicka
 
Przewodniczący: prof. dr hab. Przemysław Lisiński, dr Sławomir Tobis
09.15-09.45
Keynote I: The River Flows Despite COVID-19; An Occupational Therapy Perspective on Resilience and Hope in the Age of Social Disruption
Michael K. Iwama (Stany Zjednoczone)
09.45-10.10
Keynote II: Impacts of the COVID-19 pandemic on the life of high er education students and teachers
Soemitro Poerbodipoero (ENOTHE, The Netherlands), Emma Rodrigues (UK)
10.10-10.35
Keynote III: Conducting occupational therapy research during the COVID-19 pandemic: challenges and adaptations
Alison Laver-Fawcett (ROTOS)
10.35-12.45
Sesja I - Ze Wschodu na Zachód – terapia zajęciowa w czasach pandemii COVID-19
10.35-10.55
Is inclusion the ticket to economic recovery? Perspectives from the “Lucky” country
Beth Mozolic-Staunton (Australia)
10.55-11.15
Maximising occupational therapy´s impact on the COVID-19 pandemic through health crisis communication: a Malaysian case study
Jou Yin Teoh (Malezja)
11.15-11.35
Occupational balance during the COVID-19 pandemic in relation to addictions
Zuzana Rodová, Kateřina Svěcená (Czechy)
11.35-11.55
3E (Engagement, enablement & empowerment) through COVID-19 & Earthquakes
Saša Radić (Chorwacja)
11.55-12.10
COVID-19 versus older people: how can OT students help?
Sławomir Tobis, Mirosława Cylkowska-Nowak (Polska)
12.10-12.30
Canadian East Coast occupational therapy education inspirations and collaborations in disruptive times
Lynn Shaw, Diane MacKenzie, Jonathan Harris (Kanada)
12.30-12.45
Dyskusja
12.45-13.00
Przerwa
13.00-14.55
Sesja II - Wpływ pandemii COVID-19 na funkcjonowanie człowieka – część I
Przewodniczący: dr hab. Katarzyna Hojan, dr hab. Elżbieta Skorupska
13.00-13.20
Wybrane zaburzenia funkcjonowania poznawczo-behawioralnego u pacjentów po COVID-19
prof. dr hab. Alina Borkowska
13.25-13.45
COVID-19 u dzieci – przebieg kliniczny zakażenia oraz odległe zdrowotne skutki pandemii
dr Ilona Małecka
13.50-14.10
Choroby układu sercowo-naczyniowego w dobie COVID-19 a zachowania ludzkie
prof. dr hab. Wiesław Bryl
14.15-14.35
Zespół „post-COVID-19”
dr Anna Dor-Wojnarowska
14.35-14.55
Dyskusja
15.00-17.00
Sesja III - Wpływ pandemii COVID-19 na funkcjonowanie człowieka - część II
Przewodniczący: prof. dr hab. Tomasz Kotwicki, dr Mirosława Cylkowska-Nowak
15.00-15.20
Negatywne skutki pandemii COVID-19 dla funkcjonowania pacjentów, efektywności leczenia i relacji z chorym na przykładzie ortopedii. Jak odwrócić sytuację?
prof. dr hab. Tomasz Kotwicki
15.25-15.45
Neurologiczne konsekwencje zakażenia COVID-19
dr hab. prof. nadzw. Elżbieta Miller
15.45-15.55
Zastosowanie telerehabilitacji dla poprawy funkcjonalnej pacjentów z SM w czasie COVID-19
mgr Tomasz Trzmiel, dr Ewa Zasadzka, mgr Anna Pieczyńska, dr hab. Katarzyna Hojan
15.55-16.10
System activLife jako skuteczne i bezpieczne narzędzie do rehabilitacja w czasach pandemii COVID-19
mgr MPT Michał Kraul, inż. Paweł Drabiński
16.10-16.30
Wpływ pandemii COVID-19 na funkcjonowanie osób starszych
prof. dr hab. Katarzyna Wieczorowska-Tobis
16.30-16.50
Pandemia COVID-19: wołanie o pomoc i nadzieja w terapii zajęciowej
dr hab. Piotr Rzymski
16.50-17.10
Dyskusja i zakończenie konferencji
aktualizacja: 2021-03-01