menu
flaga PL flaga ENG

Zaproszenie

Szanowni Państwo,

epidemia COVID-19, wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2, rozpoczęła się 17 listopada 2019 roku w chińskim mieście Wuhan. Wirus szybko rozprzestrzenił się na całym świecie, stwarzając ogromne wyzwania zdrowotne, gospodarcze, środowiskowe i społeczne. Już 11 marca 2020 roku Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła stan pandemii COVID-19. Obecnie poszczególne kraje świata nadal walczą o spowolnienie przenoszenia choroby poprzez testowanie i leczenie pacjentów, kwarantannę osób z podejrzeniem zarażenia, poprzez śledzenie kontaktów, ograniczanie dużych zgromadzeń, utrzymywanie całkowitego lub częściowego zamknięcia, a od niedawna także poprzez masowe szczepienia.

Pandemia COVID-19 wywarła duży wpływ na wydolność i możliwości systemów ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej do dalszego świadczenia podstawowych usług. Pracownicy ochrony zdrowia na całym świecie stoją przed wyzwaniem związanym z rosnącym zapotrzebowaniem na opiekę nad pacjentami z COVID-19. Kluczowe znaczenie ma utrzymanie usług profilaktycznych i leczniczych, zwłaszcza dla najbardziej wrażliwych i narażonych populacji, takich jak dzieci, osoby starsze, osoby żyjące z chorobami przewlekłymi, mniejszości i osoby niepełnosprawne.

Nasza wiedza na temat koronawirusa SARS-CoV-2 jest nadal niepełna. Pojawiają się kolejne opcje terapeutyczne dla osób, które uległy zakażeniu. Coraz większy problem stanowią odległe następstwa COVID-19 oraz ich wpływ na codzienne funkcjonowanie pacjentów po przebyciu choroby. Prowadzone w różnych ośrodkach badania ukazują różnorakość po-covidowych ograniczeń funkcjonalnych. Systematyczne gromadzenie wiedzy na ten temat, jej analizowanie, porównywanie i wymiana są niezbędną przesłanką dla opracowania działań terapeutycznych i rehabilitacyjnych pozwalających na powrót do zdrowia i dobrego codziennego funkcjonowania.

Celem 4. Konferencji „Innowacje w terapii zajęciowej”: Ze Wschodu na Zachód – terapia zajęciowa w czasach pandemii COVID-19 jest próba dokonania przeglądu i wymiany wiedzy na temat następstw pandemii dla codziennego funkcjonowania pacjentów oraz podjęcie próby wskazania potrzeb i kierunków prowadzenia działań terapeutycznych w obszarze terapii zajęciowej.

Obrady konferencji obejmują dwa bloki tematyczne. Blok przedpołudniowy, z dwiema sesjami, obejmować będzie wystąpienia przedstawicieli organizacji i uniwersytetów zagranicznych prowadzących badania oraz kształcenie w dziedzinie terapii zajęciowej. Zgodnie z brzmieniem tytułu konferencji – odbędziemy „podróż” ze Wschodu na Zachód i poznamy zróżnicowane praktyki rozwijane przez terapeutów zajęciowych w związku z pandemią COVID-19. Ta część obrad konferencyjnych odbędzie się w języku angielskim. Natomiast blok popołudniowy, składający się także z dwóch sesji, prowadzony będzie w języku polskim. Do udziału w tej sesji zaprosiliśmy wybitnych polskich przedstawicieli takich pól badawczych i praktyki, jak pediatria, kardiologia, pulmonologia, ortopedia, neurologia, neuropsychologia, geriatria, biologia medyczna. Wystąpienia ekspertów z tych dziedzin pozwolą na wielowymiarowe, interdyscyplinarne ukazanie wpływu COVID-19 na człowieka oraz pozwolą w ramach dyskusji wskazać kierunki rozwijania praktyki terapii zajęciowej.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji są proszone, w terminie do 28 lutego o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który znajduje się w zakładce rejestracja.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Patronat honorowy konferencji

logo Poznan
Pan Jacek Jaśkowiak
Prezydent Miasta Poznania
logo UMP
prof. dr hab. med. Andrzej Tykarski
Rektor Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Patronat naukowy konferencji

logo Polskie Towarzystwo Gerontologiczne
Polskie Towarzystwo Gerontologiczne
Oddział Poznański
logo Polskie Towarzystwo Rehabilitacji
Polskie Towarzystwo Rehabilitacji
Oddział Wielkopolski
logo Polskie Towarzystwo Psychiatryczne
Polskie Towarzystwo Psychiatryczne
Sekcja Arteterapii

Patronat edukacyjny konferencji

logo ENOTHE

Patronat społeczny konferencji

  • Parlamentarny Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych
  • Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Partnerzy konferencji

logo Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Iskra”
Stowarzyszenie na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych
„Iskra”
logo Polski Związek Niewidomych logo Active Life logo PFRON logo ROPS logo Szpital Wojewódzki
aktualizacja: 2021-03-01